finnmusic.net
Artist Album Song Label
Advanced search » F.A.Q. » About » Contact »
Song details 
KAPTEENI PERKELE: Paha saa
DATE1998?
PERSONNELDUNDER (vocals, bass), MOILANEN (guitar), KETTUNEN (drums)
 
1. Tránssa huikin:m 1:00 OIHREITA
2. Kapteeni Perkele II 2:34 OIHREITA
3. Paha saa 3:29 OIHREITA
4. 18 kansalaista (Dunderin lista) 2:14 OIHREITA
5. Musta viiva 2:34 OIHREITA
KAPTEENI PERKELE
DEATH TRIP
KAPTEENI PERKELE
TRAITOR
LIIMAPÄÄT
KAPTEENI PERKELE